Policy

Indien u een gemaakte afspraak wenst te annuleren dan dient dit tenminste
24 uur van tevoren te gebeuren. Bij te late annulering zijn wij helaas genoodzaakt
de kosten van de behandeling in rekening te brengen.